Impressum / Privacybescherming

Gegevens overeenkomstig § 5 TMG:

STDS-Jantz GmbH & Co. KG
Industriegebiet Ennest
Röntgenstraße 44
57439 Attendorn
Duitsland

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Directie: Peter Jantz

Contact:

Tel.: +49 (0) 27 22 – 93 83-3
Fax: +49 (0) 27 22 – 93 83-48

Internet: www.stds.de
E-Mail: info@stds.de

Register Melding:

Inschrijving in het handelsregister.

Gerechtsstandplaats: Amtsgericht Siegen
Registratienummer: HRA 7797
Omzetbelasting identificatienummer overeenkomstig § 27 a Omzetbelastingwetz:DE 814 241 322

Algemene partner:
Jantz Verwaltungsgesellschaft mbH

Gerechtsstandplaats: Amtsgericht Siegen

Registratienummer: HRB 7727

Verantwoordelijk voor de inhoud naar § 55 Abs. 2 RStV:

Directie: Peter Jantz

Uitsluiting aansprakelijkheid:

De inhoud van onze sites werden met grootste zorgvuldigheid vervaardigd. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze inhoud kunnen wij geen verantwoording nemen. Als aanbieder van diensten zijn wij overeenkomstig § 7, alinea 1 TMG voor eigen inhoud op deze sites overeenkomstig algemene wetgeving verantwoordelijk. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht ons verstrekte of vastgelegde informaties van derden te controleren of naar omstandigheden te informeren die op een rechtsovertredende activiteit duidt. Verplichting tot verwijdering of blokkeren van het gebruik van informaties volgens algemeen geldende wetten blijven hiermee onaangetast. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter eerst mogelijk vanaf het tijdstip dat kennisgenomen werd van een concrete schending van het recht. Bij het bekend worden van desbetreffende rechtsschendingen worden deze inhouden omgaand verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod houdt links in naar externe websites van derden, op wiens inhouden wij geen invloed hebben. Derhalve kunnen wij voor deze vreemde inhouden ook geen verantwoording overnemen. Voor de inhoud van gelinkte sites is steeds de betreffende aanbieder of uitvoerende van de sites verantwoordelijk. De gelinkte sites werden op het moment van het linken op mogelijke rechtsschennis gecontroleerd. Wetsovertredende inhouden waren op het moment van verlinking niet herkenbaar. Een permanente controle op de inhoud van de gelinkte sites, zonder concrete aanknopingspunten van mogelijke wetsovertredingen, kan in alle redelijkheid niet worden verwacht. Bij het bekend worden van rechtsovertredingen worden dergelijke links omgaand verwijderd.

Auteursrecht

De door de website-exploitant vervaardigde inhouden en werken op deze pagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. De verveelvoudiging, bewerking, uitbreiding en elke vorm van verwerking buiten de grenzen van het auteursrecht behoeven de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteurs c.q. creators. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend voor privé, niet commerciëel gebruik toegestaan. In zoverre de inhoud op een pagina niet door de exploitant vervaardigd is, dienen de auteursrechten van derden gerespecteerd te worden. Met name inhouden van derden worden als dusdanig gekenmerkt. Mocht u desondanks op een inbreuk op het auteursrecht stuiten, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons kenbaar te maken. Bij bekendworden van inbreuken zullen wij dergelijke inhouden direct verwijderen.

Privacybescherming

Het bezoek aan onze website is in principe zonder opgave van persoonsgegevens mogelijk. Indien op onze sites persoonlijke gegevens (bijv. Naam, adres of e-mailadressen) gevraagd worden, vindt dit steeds, zover mogelijk, op vrijwillige basis plaats. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) leemten in de beveiliging kunnen hebben. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden kan niet worden gegarandeerd. Het gebruik van gepubliceerde contactgegevens door derden voor het doel van reclame is uitdrukkelijk uitgesloten. De website-exploitant behoudt zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagd toegestuurde promotionele informatie, zoals spam e-mails.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedient van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van deze website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informaties over uw gebruik van deze website worden in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere partijen van de Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website  zal Google deze informaties gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met website en internet-gerelateerde diensten te leveren aan de website-exploitant. De, binnen het kader van Google Analytics van uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser-software; echter wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt de verwerking van de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres)  naar Google voorkomen door de op de navolgende link beschikbare Browser-Plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Concept en programmering

PSV MARKETING | Die B2B Marketing Agentur für schlagkräftige Kommunikation
PSV MARKETING GMBH
Schlachthausstr. 10
57072 Siegen

www.psv-marketing.de

Contact:

E-Mail: siegen@psv-marketing.de